Ge en gåva

GE EN GÅVA!

Uppsala Demensförenings har en fond för anhörigstöd och utbildning inom demensvården – Plusgiro 59 95 99-8.

Uppsala Demensförenings fond används för att på olika sätt stödja de demenssjuka och deras anhöriga:

  1. Anhöriggrupper
  2. Nätverk för anhöriga
  3. Föreläsningar
  4. Utbildning av anhöriga och anställda inom demensvården.
  5. Sponsring av underhållning och föreläsare på Alzheimers Cafe’.
  6. Den 21 september är Internationella Alzheimerdagen. Uppsala Demensförening vill då rikta uppmärksamheten på de demenssjuka och deras anhöriga.

Hur gör man när man vill skänka gåvor?

Gåvor kan skänkas via plusgiro 59 95 99-8. Om gåvan har skänkts med anledning av ex. begravning, födelsedag, jubileum m.m. behövs följande uppgifter:

Vid begravning
Den avlidnes namn
Givarens namn
Namn och adress till den anhörige som minnesblad ska skickas till.

Vid födelsedag eller annan högtidlighet
Givarens namn
Namn och adress till den person som tackkort ska skickas till.

Ditt stöd behövs!

Tack på förhand!

Gunnel Jägare
Ordförande

073-9098988

E-post: info@uppsalademensforening.se

Annonser

Kommentarer inaktiverade.