Styrelse 2018

Postadress:
Uppsala Demensförening
Box 2011
750 02 Uppsala

E-post:
info@uppsalademensforening.se

Ordförande:
Gustaf von Essen

Vice ordförande:
Anna Jakobsson

Sekreterare:
Gudrun Ingvarsson

Kassör:
Catharina Olsson

Ledamot:
Anders Fredriksson

Revisor
Lotta Jägare

Valberedning sammankallande är Vakant

Annonser

Kommentarer inaktiverade.