Verksamhetsplan 2018

Uppsala Demensförening

Verksamhetsplan för år 2018 antagen på årsmötet 2018-02-28

Föreningen skall:

1. Tillvarata demenssjukas och anhörigas rättigheter och intressen.

2. Sprida kunskaper om demenssjukdomar till anhöriga och allmänheten genom information om forsknings- och utvecklingsfrågor.

3. Genomföra särskild satsning på unga anhöriga i form av samtalsgrupper, föredrag och veckoslutsinternat.

4. Informera om föreningens verksamhet till anhöriga och personal.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.